• Circulaire ketens

  De circulaire boerderij van de toekomst

 • De uitdaging van circulaire ketens

  Met young professionals van zes verschillende bedrijven uit de water-, afval- en energiesector zijn wij het avontuur aangegaan om samen te onderzoeken in hoeverre melkveehouderijen nutsvoorzieningen circulair kunnen inzetten. De uitdaging was om het project dusdanig breed in te steken dat ieder bedrijf zich ermee kan verbinden en tegelijkertijd de scope zodanig definiëren dat we tot een concreet eindresultaat konden komen.
   

  Wat is nodig om een circulaire, decentrale nutsoplossing te creëren voor agrarische bedrijven?

   

  Om onze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn een tweetal stappen doorlopen:

  - Marktonderzoek
  - Expertbijeenkomst

 • Marktonderzoek

   

  Door middel van desk research, interviews en bedrijfsbezoeken hebben we geïnventariseerd wat er op een boerderij aan grondstoffen binnen komt, wat er uit gaat en wat er “rond” gaat (zie schema rechts).

   

  Op de meeste boerderijen wordt vaak al nagedacht over circulaire ketens sluiten, voornamelijk vanuit financieel oogpunt.


  Bij kleinere boeren blijkt dat naast de financiële voordelen van circulaire ketens sluiten, ook de maatschappelijke voordelen een rol spelen. Hier worden initiatieven genomen die ontstaan door een samenwerking met ondernemers in de buurt/regio.

   

  De benodigde investeringen voor meer circulaire oplossingen zijn het grootste probleem. Daarnaast speelt mee dat er veel kennis nodig is om te weten welke mogelijkheden er zijn en of ze toepasbaar zijn voor het eigen bedrijf.

 • Expertsessie

  Bij de expertbijeenkomst waren vanuit verschillende vakdisciplines mensen aanwezig, zowel experts met inhoudelijke kennis van de nutsvoorzieningen (water, energie, grond- en afvalstoffen), als een aantal vertegenwoordigers van agrarische bedrijven en de sector.
   

  Met deze groep specialisten hebben wij op een wat abstracter niveau gesproken over de mogelijkheden van circulaire economie binnen agrarische bedrijven. De kennis van ons marktonderzoek hebben wij gebruikt om tijdens de expertbijeenkomst een breder blikveld te genereren.

 • De Crossover leden van circulaire ketens

  Dit zijn onze young professionals